Integretitetspolitikk

Håndtering av personvern – personvernerklæring

Nærværende personvernerklæring beskriver hvordan dine personopplysninger (“Personopplysningene”), som IVECO NORGE AS (”Iveco Norge”, “vi”, “oss”, “vår” eller “Selskapet”) har mottatt fra deg eller innsamlet fra tredjepart, vil bli behandlet i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Vi tar ansvar for å beskytte og respektere ditt privatliv.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dataansvarlig er:
IVECO NORGE AS
Holmaveien 50
1339 Vøyenenga
E-mail: iveco-nordic@iveco.com

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG

 1. Følgende personopplysninger kan bli innsamlet, behandlet og lagret for følgende formål under følgende rettslig grunnlag:
  • å besvare dine anmodninger om opplysninger om våre produkter, ytelser, tilbud og forretningsmessige nettverk,
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Jobbfunksjon/stilling
   – Opplysninger fra dine henvendelser til oss
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å besvare dine henvendelser.
  • å kunne etablere, vedlikeholde og forbedre vår forretningsrelasjon til deg og den virksomhet du er ansatt i.
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Jobbfunksjon/stilling
   – Opplysninger fra dine henvendelser til oss
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å administrere vår forretningsrelasjon til deg.
  • å gi deg en bedre opplevelse når du besøker en av våre websider, portaler eller autoriserte forhandlere og distributører
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Trafikkdata om bruk av Internett (f.eks. innsamlet via informasjonskapsler), herunder opplysninger om unik informasjonskapsel-ID (cookie-identifikatorer) (se vår politikk for informasjonskapsler på https://www.iveco.com/norway/Documents/CNHInd_CookiePolicy.pdf, som beskriver bruk av informasjonskapsler og andre websporingsverktøy på vår hjemmeside)
   – Nettleser-opplysninger eller Personopplysninger innsamlet i forbindelse med bruk av vår hjemmeside
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å forbedre din kundeopplevelse.
  • å forbedre våre produkter og tjenester generelt
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Trafikkdata om bruk av Internett (f.eks. innsamlet via informasjonskapsler), herunder opplysninger om unik informasjonskapsel-ID (cookie-identifikatorer) (se vår politikk for informasjonskapsler på https://www.iveco.com/norge/Documents/CNHInd_CookiePolicy.pdf, som beskriver bruk av informasjonskapsler og andre websporingsverktøy på vår hjemmeside)
   – Nettleser-opplysninger eller Personopplysninger innsamlet i forbindelse med bruk av vår hjemmeside
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å forbedre oss.
  • å tilby våre produkter, tjenester, applikasjoner eller påminnelser, markedsføringsaktiviteter (som f.eks. tilbud og nyheter) og fremsendelse av invitasjoner,
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Personopplysninger om åpning, lesing mv. av mottatt elektronisk markedsføring
   – Personopplysninger for å bli bedre kjent med deg (f.eks. dine samtykkevalg, kommunikasjonspreferanser, interesser, m.v.)
   – Opplysninger innsamlet via sosiale medier (LinkedIn, Facebook og YouTube) i forbindelse med korrespondanse, deltagelse i konkurranser eller anvendelse av verktøy til målrettet markedsføring (som Facebook Custom Audience)
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a), herunder ditt samtykke. Der vi ikke er pålagt å innhente ditt samtykke, vil vårt rettslige grunnlag være bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å utføre salgs- og markedsføringsaktiviteter.
  • å oppfylle en kontrakt som du, din virksomhet eller noe vi er part i, herunder oppfylle avtalerettslige forpliktelser, evt. garantiforpliktelser, håndtere betalinger og fakturering i henhold til kontrakten, samt nødvendig bistand fra vårt forhandlernettverk,
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Opplysninger fra dine henvendelser til oss
   – Fødselsnummer
   – Kopi av førerkort
   – Forsikringsrelaterte Personopplysninger (f.eks. forsikringstype, dato)
   – Finansieringsrelaterte Personopplysninger, herunder Personopplysninger relatert til den finansierings-, låne- eller leasingavtale du har inngått, samt opplysninger om bank, lønn og årsoppgjør
   – Opplysninger om ditt kjøretøy (f.eks. chassisnr., reg.nr. merke, modell)
   – Kjøpshistorikk
   – Verkstedshistorikk og Personopplysninger knyttet til ditt kjøp av verkstedsrelaterte ytelser
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b), herunder for å oppfylle vår avtale med deg. For så vidt angår fødselsnummer er tilleggs hjemmelen personopplysningsloven § 12.
  • å overholde en rettslig forpliktelse, f.eks. gjeldende regler i hvitvaskingsloven, skattekontrolloven, bokføringsloven, kredittavtaleloven, forbrukslånsloven, betalingsloven og personvernloven, mv.
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Finansieringsrelaterte Personopplysninger, herunder Personopplysninger relatert til den finansierings-, låne- eller leasingavtale du har inngått, samt opplysninger om bank, lønn og årsoppgjør
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c), herunder for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
  • administrasjon av kunderelasjon, salgs- og markedsføringsaktiviteter, besvarelse av kundehenvendelser og annen kommunikasjon,
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Opplysninger fra dine henvendelser til oss
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b), herunder for å oppfylle vår avtale med deg.
  • behandling av krav, klager, reklamasjoner og lignende,
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Opplysninger fra dine henvendelser til oss
   – Fødselsnummer
   – Kopi av førerkort
   – Forsikringsrelaterte Personopplysninger (f.eks. forsikringstype, dato)
   – Finansieringsrelaterte Personopplysninger, herunder Personopplysninger relatert til den finansierings-, låne- eller leasingavtale du har inngått, samt opplysninger om bank, lønn og årsoppgjør
   – Opplysninger om ditt kjøretøy (f.eks. chassisnr., reg.nr. merke, modell)
   – Kjøpshistorikk
   – Verkstedshistorikk og Personopplysninger knyttet til ditt kjøp av verkstedsrelaterte ytelser
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b), herunder for å oppfylle vår avtale med deg.
  • utsendelse av kunde- og markedsundersøkelser, herunder tilfredshetsundersøkelser, samt påminnelser og andre meddelelser,
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Opplysninger fra dine henvendelser til oss
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å forbedre oss ved å undersøke din tilfredshet.
  • å sende nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale vedrørende våre produkter og ytelser, herunder også direkte markedsføring fra vårt forhandlernettverk og konsernselskaper, etter din anmodning
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Personopplysninger om åpning, lesing mv. av mottatt elektronisk markedsføring
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a), herunder ditt samtykke. Der vi ikke er pålagt å innhente ditt samtykke, vil vårt rettslige grunnlag være bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å utføre salgs- og markedsføringsaktiviteter.
  • å målrette relevant markedsføring gjennom flere kanaler, herunder e-post, SMS, ved telefonisk henvendelse og på sosiale medier.
   Til dette formålet behandler vi følgende personopplysninger:
   – Navn, adresse og kontaktopplysninger (eksempelvis e-post og telefonnummer)
   – Personopplysninger om åpning, lesing mv. av mottatt elektronisk markedsføring
   – Personopplysninger for å bli bedre kjent med deg (f.eks. dine samtykkevalg, kommunikasjonspreferanser, interesser, m.v.)
   – Opplysninger innsamlet via sosiale medier (LinkedIn, Facebook og YouTube) i forbindelse med korrespondanse, deltagelse i konkurranser eller anvendelse av verktøy til målrettet markedsføring (som Facebook Custom Audience)
   Vårt rettslige grunnlag for dette formålet er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a), herunder ditt samtykke. Der vi ikke er pålagt å innhente ditt samtykke, vil vårt rettslige grunnlag være bokstav f), herunder for å forfølge vår legitime interesse i å utføre salgs- og markedsføringsaktiviteter.
 2. Vanligvis vil du gi oss slike Personopplysninger, men i visse tilfeller vil vi ha innsamlet Personopplysninger om deg fra en tredjepart eller fra offentlige kilder.
 3. Personopplysningene vil bli beskyttet i overensstemmelse med de prosedyrer som fremgår av nærværende personvernerklæring.

HOVEDPRINSIPPER

 1. Vi ønsker å beskytte dine Personopplysninger og behandler dem på en rimelig, oversiktlig og sikker måte.
 2. Vi behandler Personopplysninger ved etterlevelse av følgende prinsipper:
  • Lovlighet (vi behandler kun dine Personopplysninger på en lovlig, rimelig og oversiktlig måte i forhold til deg som registrert)
  • Dataminimering (vi begrenser behandlingen av dine Personopplysninger til det som er tilstrekkelig og relevant for å oppfylle formålene ved innsamlingen)
  • Formålsbegrensning (vi innsamler kun dine Personopplysninger til spesifikke, uttrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måte som er uforenelig med disse formål)
  • Riktighet (vi sørger for at dine Personopplysninger er korrekte og om nødvendig ajourførte)
  • Datasikkerhet og -beskyttelse (vi treffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et passende personvernnivå)
  • Innsyn og korrigering (vi behandler dine Personopplysninger med respekt for dine rettigheter.)
  • Begrenset oppbevaringsperiode (vi oppbevarer kun dine Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen)
  • Beskyttelse av internasjonale overføringer (vi sørger for tilstrekkelig beskyttelse av dine Personopplysninger når de overføres utenfor EØS-området)
  • Beskyttelse i forhold til tredjeperson (vi sikrer at tredjeperson kun kan få adgang til (og overføre) Personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning og med tilstrekkelig kontraktsmessig beskyttelse)
  • Lovlig bruk av direkte markedsføring og informasjonskapsler (når vi sender reklamemateriale til deg eller plasserer informasjonskapsler på din datamaskin, skjer dette i overensstemmelse med personvernlovgivningen og annen relevant lovgivning)
 1. Personopplysningene kan bli behandlet elektronisk ved hjelp av IT-systemer og manuelt i papirformat.

KONSEKVENSENE AV MANGLENDE AVGIVELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. Avgivelse av Personopplysninger er aldri et krav. Manglende avgivelse av Personopplysninger som er angitt som obligatoriske, vil bety at vi ikke kan tilby den ønskede ytelse eller produkt eller at den ønskede ytelse eller produkt leveres i en ringere kvalitet.
 2. Manglende avgivelse av Personopplysninger som ikke er obligatoriske, vil ikke ha innflytelse på din adgang til ytelsen eller mottagelse av produktet.

VIDEREFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. Avhengig av formålene med innsamlingen kan det skje videreføring av de innsamlede Personopplysningene til følgende gruppe av mottagere:
  • Tilknyttede virksomheter og datterselskaper
  • Autoriserte forhandlere og reparatører
  • Reklamebyråer og annonsepartnere, samt sosiale medier
  • Forsikringsselskaper
  • Finansieringsselskaper
  • Energiselskaper
  • Leverandører
  • Bilimportører
  • Verksteder
  • Avleveringssteder
  • Kredittopplysningsselskaper eller advarselsregistre etter gjeldende regler
  • Offentlige myndigheter for å overholde lovgivningen, imøtekomme anmodninger fra myndighetene, oppfylle rettshendelser, rettsprosedyrer, opplysnings- og innberettingsforpliktelser mv.
  • I forbindelse med virksomhetstransaksjoner: som ledd i en overdragelse eller et frasalg av hele eller deler av Iveco Norges virksomhet eller i forbindelse med en fusjon, sammenslåing, kontrollskifte, omstrukturering eller likvidasjon av hele eller deler av Iveco Norges virksomhet.
 1. Bemerk at tredjeperson kan innsamle Personopplysninger fra deg på egenhånd. I disse tilfeller er det gjeldende tredjeperson som er ansvarlige for håndteringen av dine Personopplysninger, og du vil være omfattet av tredjepersons vilkår og betingelser.

OVERFØRING AV PERSONOPLYSNINGER

 1. For å kunne utføre de ovenfor beskrevne aktiviteter vedrørende behandling av Personopplysninger kan det være nødvendig å overføre Personopplysningene til land utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS).
 2. I det tilfelle Personopplysningene dine overføres til et land utenfor EØS, vil Selskapet sørge for at slik overføring gjøres i tråd med personvernforordningens kapittel V, herunder bl.a. ved bruk av avtaler som er basert på de standardkontrakter som er utarbeidet av EU-kommisjonen til bruk ved overføring av persondata til land utenfor EØS.
 3. Iveco Norge er en del av Iveco Group. Personopplysningene kan bli overført både innenfor og utenfor EU/EØS, i henhold til særskilte avtaler mellom selskapene.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. Personopplysningene vil bli oppbevart i våre systemer så lenge som vi finner det strengt nødvendig for å kunne oppfylle de formål som fremgår av nærværende Personvernerklæring, eller så lenge vi er forpliktet til å lagre dem for å oppfylle våre lovmessige og kontraktsmessige forpliktelser.
 2. Når Personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de har vært behandlet for, blir de slettet eller oppbevart i et format som umuliggjør identifikasjon av de registrerte personer, med mindre vi har en legitim rett eller tillatelse til å oppbevare slike Personopplysninger.
 3. Vi kan fortsette å oppbevare Personopplysningene i en lengre periode, hvis dette måtte være nødvendig for å beskytte Selskapets interesser i forhold til mulig rettskrav forbundet med levering av ytelser eller produkter eller behandling av Personopplysninger.
 4. Vi har fastsatt blant annet følgende overordnede prinsipper for den tidsmessige oppbevaring og sletting av Personopplysninger:
  • Samtykke: Personopplysninger som behandles til bruk for markedsføring, vil bli oppbevart inntil ditt samtykke tilbakekalles. Dersom vi ikke hører mer fra deg 2 år etter din siste aktivitet, sletter vi dine Personopplysninger brukt til dette markedsføringsformålet.
  • Aktive kunder: Er du en aktiv kunde hos oss, oppbevarer vi dine Personopplysninger så lenge du forblir en aktiv kunde. Hvis du ikke lenger er aktiv og kundeforholdet vårt opphører, vil dine Personopplysninger bli anonymisert 5 år etter opphøret. Dette med tanke på eventuelle reklamasjoner du skulle ha mot oss.
  • Potensielle kunder: Forutsatt du ikke har andre aktiviteter med oss, anonymiseres dine Personopplysninger som utgangspunkt 12 måneder etter din siste aktivitet.
  • Finansielle opplysninger: Hvis det er inngått en avtale og gjennomført en transaksjon, er vi i henhold til hvitvaskingsloven og bokføringsloven forpliktet til å oppbevare dine Personopplysninger i 3,5 til 5 år etter kundeforholdets eller transaksjonens opphør.

DE REGISTRERTES RETTIGHETER

 1. Du er berettiget til å håndheve dine rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning, herunder:
  • Rett til innsyn (retten til å få opplyst av Selskapet om dine Personopplysninger blir behandlet og, hvis mulig, få tilgang til dem)
  • Rett til retting (retten til å få ufullstendige Personopplysninger komplettert, herunder ved å framlegge en supplerende erklæring)
  • Rett til sletting (retten til å bli glemt)
  • Rett til å protestere (rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen av dine Personopplysninger på bakgrunn av den Dataansvarliges gyldige interesse)
  • Rett til begrensning av behandling (retten til å fremsette en gyldig anmodning om begrensning av behandlingen i tilfeller hvor det blant annet er fremsatt innsigelse mot riktigheten av Personopplysningene og i så lang tid som det er nødvendig for at den dataansvarlige kan bekrefte riktigheten av Personopplysningene)
  • Rett til dataportabilitet (retten til å få Personopplysningene utlevert i et strukturert alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt rett til å overføre Personopplysningene til andre dataansvarlige, særlig hvis behandlingen finner sted som følge av avgitt samtykke eller en kontrakt, og behandlingen utføres automatisk)
  • Rett til å inngi en klage (du kan inngi klage på den dataansvarliges behandling av dine Personopplysninger til den relevante tilsynsmyndighet. Den relevante tilsynsmyndighet i forhold til Iveco Norge er Datatilsynet i Norge: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, Telefon: +47 22 39 69 00, E-post: postkasse@datatilsynet.no.

   Hvis du har avgitt samtykke til behandling av Personopplysninger, kan samtykket til enhver tid tilbakekalles ved å ta kontakt med den dataansvarlige. Tilbaketrekning av samtykket berører ikke lovligheten av den behandling som er basert på samtykke innen tilbakekalling.

   Har du avgitt samtykke til direkte markedsføring i overensstemmelse med reglene i markedsføringsloven, behandles dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a). Der vi ikke er pålagt å innhente ditt samtykke, vil vi kunne behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål basert på vår legitime interesse, jf. GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f. Du har rett til å gjøre innsigelse mot behandling av dine personopplysninger med henblikk på markedsføring, akkurat som du til enhver tid kan tilbakekalle ditt samtykke til å motta direkte markedsføring.

 2. Disse rettigheter kan håndheves ved å kontakte oss på følgende måte:
  • Ved å fylle ut online-skjemaet som finnes her: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSR.aspx
  • Ved å sende en e-post til IVECO-NORDIC@cnhind.com med standard-skjemaet vedlagt og som kan hentes her: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx
  • Sende et brev til Iveco Norge på adressen angitt ovenfor med angivelse av “for the attention of Privacy Compliance“, gjerne vedlagt standard-skjemaet som kan hentes her: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx
  • Ved å ringe til oss på + 47 815 59 959.
 3. Hvis vi mottar en slik anmodning, kan det være nødvendig for oss å innhente ytterligere personlige opplysninger fra deg for å bekrefte din identitet. Disse opplysningene vil deretter, sammen med andre Personopplysninger vi allerede er i besittelse av, bli behandlet for å oppfylle din anmodning i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
 4. Hvis det anses nødvendig for å svare på din anmodning, kan visse opplysninger bli kommunisert til andre selskaper innenfor eller utenfor Iveco Group som har dataansvaret for dine Personopplysninger.

ENDRINGER

 1. Denne personvernerklæring er sist oppdatert i januar 2022.
 2. Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis  endre denne personvernerklæringen (f.eks. som konsekvens av endringer i gjeldende lovgivning). Endringene vil bli offentliggjort på denne hjemmeside og vil tre i kraft ved offentliggjørelsen. Hvis vi har din e-postadresse registrert, vil vi også sende informasjon til deg om oppdateringen. Vi oppfordrer til at nærværende personvernerklæring gjennomleses fra tid til annen for å bli kjent med hvordan dine Personopplysninger beskyttes.